newrajucompany

ഹൈദെരാബാദില്‍ ആസ്ത്മക്കു മരുന്നായിട്ട്‌ മീന്‍ വിഴുങുമെന്ന്‌ കേട്ടിട്ടുന്ട്‌.
ആദ്യമായിട്ടാണു കമ്പനി വിഴുങുന്നതു കണ്ടതു്‌.
ഈ രാജുമോന്റെ ഓരോ കളികള്‍…


Employees up in arms after the chairman was caught red-handed.